hello world!
Published: 30 maja 2019

Strata, myśli samobójcze

30 maja 2019r. dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie, na temat „Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych”. Zajęcia przeprowadzone były w małej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowaliśmy konkretne przypadki i znaleźliśmy potencjalne, możliwe rozwiązania. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych umiejętności. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników tak pod względem merytorycznym, jak i dynamiki prowadzenia spotkania. Zwrócono uwagę na bardzo cenne i konkretne informacje poparte przykładami. Według uczestników szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo bezpiecznej atmosferze (nieoceniającej praktyczne umiejętności), przez dobrze przygotowaną prowadzącą. Zwrócono również uwagę na możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności, wyczerpanie tematu, możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami. Treści były przedstawione w sposób jasny, wyczerpujący, a uczestnicy uzyskali cenne informacje niezbędne do pracy z uczniem w sytuacji kryzysowej.

Dodaj komentarz