hello world!
Published: 15 listopada 2021

Strata, myśli samobójcze

W dniach 8 i 15 listopada 2021 roku przeprowadziliśmy szkolenie online nt.: „Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych”. Uczestnicy poznali reakcje dzieci i młodzieży na śmierć, dowiedzieli się jak prowadzić rozmowę w przypadku straty i jak pomóc przejść przez proces żałoby. Psychologowie, pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy poznali najważniejsze strategie zapobiegania samobójstwom i podstawowe zasady prowadzenia rozmowy w przypadku pojawienia się myśli samobójczych. Dowiedzieli się również jak postępować w szkole w przypadku śmierci ucznia w zależności od jej przyczyny. Poznali fakty i mity na temat samobójstw. Szkolenie uznano za użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowej wiedzy i umiejętności. Zdaniem uczestników coraz częściej zdarzają się sytuacje myśli i prób samobójczych wśród młodzieży szkolnej, dlatego ich zdaniem wiedza i umiejętności — jak reagować, jak zapobiegać — są bardzo ważne. Podczas szkolenia podano przykłady, które pozwoliły odnieść się do konkretnych sytuacji własnych uczniów, a treści zostały bardzo dobrze dobrane do tematu szkolenia. Dużo merytorycznej i praktycznej wiedzy, konkretne wskazówki oraz informacje jak rozmawiać z osobą mającą myśli samobójcze. Uczestnicy zwrócili uwagę na możliwość wykorzystania omówionych zagadnień w swojej pracy. Ich zdaniem prowadząca mówiła zrozumiale, konkretnie, wyczerpująco odpowiadała na pytania uczestników. Była świetnie przygotowana, szkolenie oparte na przykładach z życia, a wiedza przydatna do użycia w praktyce.

Dodaj komentarz