hello world!
Published: 16 lutego 2019

Strata i myśli samobójcze

W dniu 16 lutego 2019r. przeprowadziliśmy szkolenie nt: „Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych”. Zajęcia poprowadzone były w małej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Uczestnicy poznali reakcje dzieci i młodzieży na śmierć,  dowiedzieli się jak prowadzić rozmowę w przypadku straty i jak pomóc przejść przez proces żałoby. Nauczyciele poznali najważniejsze strategie zapobiegania samobójstwom i podstawowe zasady prowadzenia rozmowy w przypadku pojawienia się myśli samobójczych.  i młodzieży czym różni się sytuacja trudna od sytuacji kryzysowej. Uczestnicy mieli możliwość dzielenia się własnym, bogatym doświadczeniem. Szkolenie uznano za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowej wiedzy i umiejętności. Przykładowe wypowiedzi: „Informacje, które otrzymałam podczas szkolenia bardzo ułatwią mi pracę z dziećmi w sytuacjach trudnych – straty czy myśli samobójczych”, „Treści bardzo przydatne, gdyż coraz więcej jest takich przypadków w mojej pracy”, „Pełny pakiet konkretnej wiedzy, praktycznych wskazówek”, „Konkrety, przydatne umiejętności, gotowe reakcje”.

Dodaj komentarz