hello world!
Published: 28 listopada 2019

Stosowanie efektywnej komunikacji

Dnia 28 listopada 2019 roku przeprowadziliśmy szkolenie, pt. „Stosowanie efektywnej komunikacji i konstruktywnej informacji zwrotnej. Budowanie pozytywnych relacji”. Szkolenie przeznaczone było specjalnie dla osób pracujących w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im Komisji Edukacji Narodowej. PBW jest partnerem naszej Fundacji. Z tym większą przyjemnością przeprowadziliśmy szkolenie, które ma służyć budowaniu przyjaznego środowiska w miejscu pracy. Zdaniem uczestników szkolenie zostało bardzo dobrze przygotowane, a atmosfera sprzyjała formułowaniu swoich opinii. Było dużo ciekawych ćwiczeń przydatnych i pomocnych w planowaniu dalszych działań. Bibliotekarze zgodnie zauważyli, że przedstawione treści zostały ukazane w sposób jasny i przyjazny, znacznie wzbogaciły wiedzę i doświadczenie oraz fakt, że będą przydatne w pracy zawodowej jak i w żuciu prywatnym. Zwrócono również uwagę na duże zaangażowanie i dobre przygotowanie prowadzących. Uczestnicy nauczyli się tego, że nie wszyscy widzą problem tak samo, ale różnimy się, dlatego tak ważny jest w komunikacji wzajemny szacunek. Dowiedzieli się również jak wyzwalać w sobie odwagę zadawania pytań, które mogą pomóc w uczeniu się dobrej komunikacji oraz jak dobrze tworzyć konstruktywne informacje zwrotne.

Dodaj komentarz