hello world!
Published: 23 lutego 2018

Spotkanie zorganizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia

Dnia 23 lutego przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznea w Piasecznie zorganizowali spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zainteresowanych nauczycieli szkół z terenu powiatu piaseczyńskiego. Tematem spotkania było ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY oraz INTERWENCJA KRYZYSOWA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Członkowie sieci spotkali się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie – koordynatorzy sieci, specjaliści Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piasecznie oraz dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk – psycholog, interwent kryzysowy, prezes Fundacji Wsparcie i Rozwój.

Przebieg spotkania:
- sytuacje kryzysowe i zdarzenia traumatyczne w szkole,
- interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży,
- omówienie zasad współpracy w obszarze interwencji kryzysowej – prezentacja wypracowanych procedur,
- udostępnienie materiałów szkoleniowych oraz scenariuszy zajęć dla młodzieży, rodziców i nauczycieli dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: samookaleczenia, depresja, samobójstwa, zaburzenia żywienia (anoreksja i bulimia),
- wymiana doświadczeń.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie i możliwość podzielenia się własnym doświadczeniem.

Dodaj komentarz