hello world!
Published: 5 kwietnia 2018

Skuteczność metod edukacyjnych

W dniu 5 kwietnia 2018 roku zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenie pt.:  „Skuteczność metod edukacyjnych”. Spotkanie obejmowało wprowadzenie do metodologii badań efektywności metod edukacji, prezentację skutecznych metod, strategii oraz czynników efektywności nauczania, oraz praktyczne przygotowanie do oceny efektywności metod stosowanych w nauczaniu. Ten ostatni element szkolenia spotkał się z największym zainteresowaniem. Osoby uczestniczące podzielone na grupy planowały badania, mające na celu rzetelne sprawdzenie na ile wybrana metoda nauczania jest efektywna. Omówienie efektów pracy grupy na forum pozwoliło wskazać mocne strony i pułapki metodologiczne zaproponowanych projektów. Ponadto podczas szkolenia omówiono przykłady popularnych psychopedagogicznych mitów: piramidy Dale'a, zajęć integracji sensorycznej w celu poprawy funkcjonowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz przewagi zastosowania mnemotechnik w zapamiętywaniu słówek języka obcego nad powtarzaniem. Zdaniem uczestników szkolenie podkreśliło znaczenie sprawdzania skuteczności stosowanych metod.  Zmusiło do zweryfikowania dotychczasowej wiedzy i zmusiło do zastanowienia się przy doborze metod; co one ze sobą niosą.

Dodaj komentarz