hello world!
Published: 16 września 2017

Różnorodność i włączanie jako wspieranie kreatywności i innowacyjności pracowników

22 sierpnia 2017r. przeprowadziliśmy szkolenie w oddziale Citibanku w Olsztynie. Spotkanie mało na celu uświadomienie faktu, że różnorodność w miejscu pracy to: budowanie atmosfery otwartości, równości, włączania i ograniczanie stereotypowego myślenia; możliwość generowania oryginalnych pomysłów i rozwiązań; wzrost kreatywności/elastyczności; poprawa jakości rozwiązywania problemów; budowanie wizerunku firmy jako nowoczesnej i otwartej; możliwość dopasowania oferty produktów czy usług do różnorodnych potrzeb klientów oraz zdolność organizacji do reagowania na zmiany rynkowe. Uczestnicy wysoko ocenili przydatność przedstawionych treści i uznali, że spotkanie w wysokim stopniu spełniło ich  oczekiwania. Przykładowe wypowiedzi uczestników spotkania: „Usystematyzowanie posiadanej już wiedzy”, „Bardzo dobrze zorganizowane spotkanie”, „Nie spodziewałam się, aż tak dużego profesjonalizmu”, „Bardzo przydatne, jednak w za krótkim czasie”, „Przydatne do wykorzystania w praktyce”, „Bardzo mi się podobały ćwiczenia oraz materiały do domu”, „Uzyskałam odpowiedzi na wiele pytań”, „Wiem, że nie należy uszczęśliwiać kogoś na siłę, tylko pytać jak można mu pomóc i komunikować swoje emocje”, „Świadomość spojrzenia z innej perspektywy na ten sam aspekt”, „Panie prowadzące były bardzo dobrze przygotowane”, „Świetna komunikacja”, „Atmosfera bardzo przyjazna. Było wesoło”, „Atmosfera bardzo swobodna, co mi się bardzo podobało”.

Dodaj komentarz