hello world!
Published: 23 listopada 2017

Rozmowy z nastolatkami

W dniu 8 listopada 2017r. przeprowadziliśmy szkolenie pt. „Jak rozmawiać z nastolatkiem?”. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej prowadzenia rozmów z nastolatkami. Nauczyciele poznali fakty i mity na temat nastolatków i ich rozwoju psychospołecznego oraz efektywne metody komunikacji interpersonalnej w kontakcie z uczniami. Uczestnicy poznali błędy atrybucji i zasady efektywnej komunikacji G. Leecha oraz ich znaczenie w budowaniu relacji opartej na zaufaniu. Szkolenie uznano za ciekawe i bardzo pomocne, pozwalające usystematyzować wiedzę. Uczestnicy uznali szkolenie za użyteczne, dające możliwość poznania nowych i poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności. Mieli również możliwość przeanalizowania konkretnych przykładów tak, żeby być przygotowanym na różne sytuacje, i mieć większą łatwość w  rozmowach z uczniami. Zdaniem nauczycieli treści szkolenia będą bardzo użyteczne w pracy i w życiu prywatnym, a zdobyte umiejętności przełożą się na lepszą komunikację z uczniami.

Dodaj komentarz