hello world!
Published: 19 października 2016

Relacja z konferencji

Dnia 18 października 2016 r. odbyła się zorganizowana przez Fundację Wsparcie i Rozwój konferencja „Nim będzie za późno” Bezpieczeństwo priorytetem w szkole/przedszkolu. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dyrektorów jak i nauczycieli. Fundacja Wsparcie i Rozwój składa serdeczne podziękowanie Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie oraz Dyrektorowi Warszawskiego Ośrodka Ruchu Drogowego za objęcie konferencji PATRONATEM.
W konferencji wzięło udział blisko 100 osób. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili treści przekazane podczas konferencji. Zwrócili uwagę na możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności oraz możliwość poznania nowych, nieznanych dotąd treści. Doceniono również materiały konferencyjne oraz sposób organizacji konferencji. Przykładowe wypowiedzi uczestników: „dużo konkretnych informacji”, „tematyka konferencji dotyczyła problemów współczesnej szkoły”, „prelegenci wskazali drogi rozwiązań, możliwości wykorzystania treści w pracy zawodowej”, „program konferencji na miarę XXI w.”, „temat bezpieczeństwa omówiony z kilku perspektyw”, „przydatne informacje, udostępnione materiały, przykłady wzięte z życia”, „wiadomości zdobyte podczas konferencji pomogą w budowaniu programu profilaktycznego”, „rzetelny i ciekawy sposób przekazania wiedzy”, „tematyka konferencji dostosowana do współczesnych problemów, z jakimi boryka się społeczność szkolna”.
Mamy nadzieję, że treści przekazane podczas konferencji pomogą w realizacji działań opiekuńczo – wychowawczych.

Dodaj komentarz