hello world!
Published: 28 października 2017

Relacja z Konferencji "Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu"

Dnia 26 października 2017 r. odbyła się zorganizowana przez Fundację Wsparcie i Rozwój II Konferencja „Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu”. Konferencja odbyła się w Warszawie, w budynku współorganizatora i partnera naszej Fundacji – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dyrektorów, nauczycieli, jak i rodziców dzieci chorych na cukrzycę. W konferencji wzięło udział ponad 70 osób. Fundacja Wsparcie i Rozwój jeszcze raz składa podziękowanie Rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej i Dyrektorowi – Instytutu Żywności i Żywienia za objęcie konferencji PATRONATEM. Podziękowanie kierujemy również do głównego SPONSORA, firmy Medtronic, a także do partnerów: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie, ONE - Fundacji dla Aktywnych Kobiet, oraz  Portalu Blog dla Nauczycieli Wychowania Fizycznego.

Konferencja została bardzo wysoko oceniona przez uczestników wydarzenia. Większość uczestników  uznała treści przekazane podczas konferencji za bardzo użyteczne oraz znacznie wzbogacające ich wiadomości i umiejętności w pracy z uczniem chorym na cukrzycę. Odbiorcy byli pod wrażeniem wysokiego poziomu merytorycznego i organizacyjnego konferencji. Przykładowe wypowiedzi dotyczące organizacji i użyteczności treści przekazanych podczas konferencji: Jednocześnie treści przekazane podczas konferencji zdaniem uczestników w wysokim stopniu przyczynią się do podwyższenia jakości pracy szkoły/przedszkola. Jako uzasadnienie pojawiły się wypowiedzi: „Tematyka i sposób przekazu wiedzy rewelacyjny”, „Temat przedstawiony w sposób atrakcyjny, ciekawi wykładowcy”, „Bardzo bogaty zasób tematów, wybitne autorytety”, „Wiedza na temat postępowania podczas wysiłku fizycznego”, „Usystematyzowałam swoją dotychczasową wiedzę”, „Szkolenie usprawni kontakty i współpracę z rodzicami”, „Przekazane treści w dużym stopniu pomogą mi w pracy”, „Dużo informacji, przykłady z życia wzięte, specjaliści”, „Konkretne informacje praktyczne”, „Duża porcja praktycznej wiedzy”, „Dodatkowe przykłady z życia i odpowiedzi na nurtujące pytania”, „W sytuacji trudnej będę potrafiła sobie pewniej poradzić sama”, „Zdobyłam pożyteczną wiedzę na temat cukrzycy”, „Bardzo rzeczowo „w pigułce” przekazano najważniejsze informacje”, „Konferencja pozwoliła uporządkować wiedzę na temat cukrzycy”, „Przekazano konkretną wiedzę dot. Cukrzycy”, „Moja wiedza na temat choroby wzrosła, wiem jak mam zachować się w trudnych sytuacjach”, „Konferencja bardzo przydatna w pracy z całą społecznością szkolną. Panie prowadzące przekazały uczestnikom cenne i bardzo użyteczne wskazówki ważne w codziennej praktyce szkolnej”, „Bardzo dobrze wytłumaczony opis pomocy dziecku”, „Bardzo dobrze dobrana i przekazana wiedza przez wszystkich prowadzących”, Treści przekazane w sposób bardzo zrozumiały dla osoby nie mającej wcześniej kontaktu z cukrzycą”, „Praktyczne rady jak postępować”, „Wiadomości związane z praktycznym funkcjonowaniem dziecka w szkole”, „Możliwość zdobycia fachowej wiedzy podczas konferencji i przekazania jej radzie pedagogicznej, wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z dziećmi, ciekawe inspirujące przykłady”, „Padły informacje na temat cukrzycy, o których wcześniej nie wiedziałam”, „Przejrzyste przedstawienie tematu”, „Usprawni kontrolę i współpracę z dzieckiem chorym na cukrzycę”, „Z większym spokojem będę pracować z naszym uczniem chorym na cukrzycę”, „Nie będę obawiać się wyjazdów na wycieczki”, „Zdobyte informacje z znacznym stopniu podniosą jakość pracy z chorym dzieckiem”, „Czuję się lepiej przygotowana”, „Opracowanie konkretnych procedur opieki, zaproszenie rodziców do współpracy”, „Przyda się w życiu codziennym, wszystkie tematy bardzo interesujące i super przygotowane pod względem merytorycznym”, „Bardzo praktyczne informacje, prosty przekaz, cenne informacje, mniejszy lęk w pracy z dzieckiem chorym na cukrzycę”, „Znajomość aktualnych informacji dotyczących choroby i sposobów udzielania pomocy”, „Możliwość podzielenia się wiadomościami z konferencji z kadrą pedagogiczną”, „Wiedza + działanie + odpowiedzialność + empatia = ratunek dla zdrowia i życia”, „Zdobyta wiedza pozwoli na odpowiednie, prawidłowe postępowanie i w miarę potrzeb udzielenie pierwszej pomocy”, Więcej informacji to dla nas mniejsze ryzyko popełnienia błędu”, „Poprawa bezpieczeństwa pracy w szkole i zwiększenie poczucia komfortu psychicznego u nauczyciela”, „Wykorzystanie wiedzy do podejmowania odpowiednich działań i decyzji”, „Praktyczne rady, przykłady dobrych praktyk”.

Kolejną konferencję związaną z bezpieczeństwem dziecka z cukrzycą
w szkole/przedszkolu planujemy zorganizować w październiku 2018 r.

Dodaj komentarz