hello world!
Published: 18 maja 2021

Raport jako podsumowanie ewaluacji wewnętrznej szkoły

W dniach 17 i 18 maja 2021 roku zorganizowaliśmy ogólnopolskie szkolenie online dotyczące konstruowania raportu z ewaluacji wewnętrznej szkoły. Spotkanie poprowadziła trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój dr Renata Stoczkowska. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników. Treści zostały przedstawione w sposób jasny i zrozumiały i równocześnie okazały się bardzo przydatne. Uczestnicy szczegółowo poznali ewaluację i zasady pisania raportu, przeanalizowano konkretne przykłady. Uczestnicy dowiedzieli się jak formułować wnioski, rekomendacje, jakiego języka używać podczas pisania raportu oraz jak zaangażować zespół do pracy. Zaprezentowane zostały wszystkie niezbędne informacje. Zdaniem dyrektorów i nauczycieli otrzymali oni cenne wskazówki do pracy, a szkolenie zostało poprowadzone w sposób bardzo zrozumiały. Uczestnicy zwrócili uwagę na wysoki poziom szkolenia zarówno w aspekcie merytorycznym jak i panującej atmosfery zrozumienia i odnoszenia się do konkretnych sytuacji.

Dodaj komentarz