hello world!
Published: 31 maja 2021

Raport jako podsumowanie ewaluacji wewnętrznej przedszkola

W dniach 31 maja i 7 czerwca 2021 roku zorganizowaliśmy kolejne ogólnopolskie szkolenie online dotyczące konstruowania raportu z ewaluacji, ale tym razem szkolenie dotyczyło pisania raportu z ewaluacji wewnętrznej przedszkola. Spotkanie poprowadziła trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój dr Renata Stoczkowska. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników. Dyrektorzy i nauczyciele dowiedzieli się szczegółowo o ewaluacji i pisaniu raportu. Otrzymali oni również konkretne informacje i wskazówki, co powinien zawierać raport z ewaluacji, a czego unikać. Ich zdaniem zaprezentowane zostały wszystkie niezbędne informacje. Przekazano konkretne rzeczy oparte na praktycznych przykładach. Zdaniem uczestników otrzymali oni cenne wskazówki, a wiadomości i umiejętności zdobyte na kursie posłużą im do stworzenia dobrego i rzetelnego raportu.

Dodaj komentarz