hello world!
Published: 12 marca 2017

Jak radzić sobie z prowokacjami uczniowskimi?

W dniu 1 marca 2017r. przeprowadziliśmy dla nauczycieli z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie szkolenie pt. Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować? Podczas szkolenia analizowano przejawy różnych typów prowokacji oraz ich funkcje. W oparciu o przykłady z praktyki scharakteryzowano destrukcyjne sposoby reagowania na prowokacje, jak również omówiono i ćwiczono wypracowane konstruktywne sposoby reagowania na prowokacyjne zachowania uczniów. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli po zakończeniu szkolenia: „Uświadomienie własnych reakcji, szkolenie było impulsem do analizowania postaw uczniów”, „Temat zajęć bardzo użyteczny, bo sytuacje prowokacyjne występują w pracy dydaktycznej”, „Szkolenie bardzo użyteczne, ponieważ praca w szkole to częste prowokacje uczniów”, „Uważam radzenie sobie z prowokacjami za ważny aspekt porozumienia się z młodzieżą”, „Bardzo profesjonalne zajęcia, bardzo dobra komunikacja prowadzącego z uczestnikami, sugestywne przykłady”, „Szkolenie podsunęło kilka możliwych do zastosowania sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach”, „Duża ilość sytuacji poparta przykładami”, „Przydatne rady i schematy postępowania w pracy z trudną młodzieżą”, „Zdobyta wiedzę i umiejętności z pewnością wykorzystam w pracy dydaktycznej”, „Mogę śmielej reagować na zachowania uczniów, nie dać się sprowokować”, „Nauczyłam się widzieć szerzej problem prowokacji i niewybieranie jednej interpretacji”, „Mam nadzieję na mniejszą konfliktowość na linii nauczyciel – uczeń, ale także nauczyciel – nauczyciel”, „Mniej frustracji, irytacji, złości we wzajemnych relacjach; bardziej efektywna praca, współpraca, nauczanie”, „Szkolenie wskazało na co należy zwrócić uwagę we wzajemnych relacjach ucznia i nauczyciela i jakich zachowań unikać”, „Wiedza zdobyta podczas szkolenia ułatwi mi rozwiązywanie sytuacji konfliktowych”, „Udoskonalam swój warsztat. Lepszy nauczyciel – lepsza szkoła”.

Dodaj komentarz