hello world!
Published: 9 kwietnia 2017

Jak radzić sobie z prowokacjami uczniowskimi?

W dniu 4 kwietnia 2017r. przeprowadziliśmy po raz kolejny szkolenie dotyczące prowokacyjnych zachowań uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Tym razem miejscem szkolenia był Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie. Była to kolejna możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości oraz poszerzenia i nabycia nowych umiejętności. Spotkanie było bogate w praktyczne, dobrze omówione ćwiczenia i scenki. Uczestnicy otrzymali gotowe schematy do zastosowania. Pozwoli to na świadome reagowanie w sytuacjach trudnych. Zdaniem uczestników treści przekazane podczas szkolenia wpłyną na ujednolicenie sensownych zachowań w rozmowach z uczniami i na poprawę relacji interpersonalnych.

Dodaj komentarz