hello world!
Published: 9 kwietnia 2017

Jak radzić sobie z prowokacjami uczniowskimi?

W dniu 29 marca 2017r. przeprowadziliśmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, szkolenie dla odbiorców indywidualnych dotyczące, cieszącego się dużym zainteresowaniem, tematu prowokacyjnych zachowań uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Była to kolejna możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności. Uczestnicy poznali nowe metody rozmowy z uczniem np. FUKO, zdali sobie również sprawę z tego, że trzeba zawsze szukać indywidualnego podejścia. Informacje i umiejętności zdobyte podczas szkolenia będą, zdaniem uczestników, istotną pomocą w codziennej pracy z uczniem na lekcji. Szkolenie wskazało nauczycielom gdzie popełniają błędy oraz jak mogą sobie radzić w różnych sytuacjach. Dużą wartością spotkania była wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami oraz dość duża liczba konkretnych przykładów reagowania na zachowania prowokacyjne. Podsumowując, treści przekazane podczas szkolenia wpłyną, zdaniem uczestników, na poprawę relacji interpersonalnych, doskonalenie współpracy oraz lepsze rozumienie problemów uczniów i całej klasy.

Dodaj komentarz