hello world!
Published: 5 grudnia 2017

Psychopedagogiczne mity a efektywna pomoc

W dniu 20 listopada 2017r. przedstawiciel grupy trenerów współpracujących z Fundacją Wsparcie i Rozwój, psycholog Tomasz Garstka, wygłosił prelekcję pt. "Psychopedagogiczne mity a efektywna pomoc" podczas seminarium organizowanego przez Urząd Miasta Łodzi. Prelegent przedstawił postulaty edukacji (nauczania, pedagogiki) opartej na dowodach i standardy badań efektywności metod nauczania oraz wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Następnie omówił wybrane wciąż popularne przekonania nieznajdujące poparcia w wynikach badań, na temat: efektywności nauczania czytania metoda globalną dzieci z trudnościami w uczeniu się; uruchamiania rozwojowego potencjału przez ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej; skuteczności terapii integracji sensorycznej stosowanej w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; dominacji jednej z półkul mózgu i stylów uczenia się. Prezentacja wywołała żywą dyskusję. Osoby uczestniczące dzieliły się obserwacjami, że na wielu szkoleniach dla specjalistów-praktyków, a nawet na niektórych uczelniach prezentuje się wiedzę niezgodną ze współczesną wiedza naukową.

Dodaj komentarz