hello world!
Published: 15 lutego 2018

Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic

W dniu 15 lutego Fundacja Wsparcie i Rozwój wraz z naszym partnerem Publiczną Biblioteką Wojewódzką w Warszawie, po raz kolejny miała okazję organizować, cieszące się dużym zainteresowaniem szkolenie dotyczące sposobów radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów i uczennic. Jak zwykle omówiono typy prowokacji. Z dużym zainteresowaniem spotkały się informacje o dojrzewaniu mózgu i związanej z tym konieczności stałego, powtarzalnego trenowania zastosowania zasad zachowania w różnych kontekstach, zamiast prostego wyciągania konsekwencji za łamanie tych zasad. Umawianie się z klasą na sposób wzajemnego traktowania, który służyć ma tworzeniu warunków do efektywnego uczenia się i bezpiecznego bycia ze sobą. Ostatnia część szkolenia poświęcona była konstruktywnemu reagowaniu na prowokacje. Jak zwykle ta część zostawiła niedosyt u uczestniczek, ponieważ ćwiczeń zawsze mało. Uczestnicy uznali szkolenie za bardzo użyteczne, dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystam w pracy i w domu”, „Metody dobre do wykorzystania w pracy”, „Ciekawe pytania i zadania w grupie”, „Szkolenie zwróciło uwagę na role kontraktu; współpracy z uczniem i rodzicami; rolę emocji; wykorzystania zastanych sytuacji w celach wychowawczych”, „Możliwość wprowadzenia do pracy omawianych, konkretnych rad”, „Poszerzenie wiedzy z zakresu reagowania na prowokacje, poznanie metod konstruktywnej interwencji”, „Poznałam nowe sposoby radzenia sobie z emocjami”, „Szkolenie prowadzone w miłej atmosferze”, „Poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji i prowokacyjnych zachowań”, „Wykorzystam metodę kontraktu”, „Szkolenie podkreśliło rolę, jaką pełni wspólna praca w szkole i zachęciło mnie do wykorzystania umiejętności wymiany informacji”, „Ustalenie planów współpracy, egzekwowania zasad”.

Dodaj komentarz