hello world!
Published: 6 lutego 2019

Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic

Dnia 6 lutego 2019r. zorganizowaliśmy również w Meridian International Schools przy ul. Gładkiej 31, szkolenie nt: „Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli – Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować? ”. Spotkanie poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników. Przedstawiono sposoby radzenia sobie z trudnymi dla nauczyciela zachowaniami uczniów z możliwością praktycznego przećwiczenia przykładowych, konkretnych sytuacji.  Zdaniem uczestników treści zostały bardzo spójnie i przejrzyście przedstawione, pokazano szerokie spojrzenia na konkretny „problem”. Warsztaty zostały poprowadzone w sposób fachowy i profesjonalny.

Dodaj komentarz