hello world!
Published: 12 grudnia 2019

Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować?

W dniu 12 grudnia 2019 roku przeprowadziliśmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, szkolenie dla odbiorców indywidualnych dotyczące, cieszącego się dużym zainteresowaniem, tematu prowokacyjnych zachowań uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Tematyka szkolenia spotkała się nie po raz pierwszy z ogromnym zainteresowaniem. Była to kolejna możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności. Spotkanie poprowadził Trener Fundacji Wsparcie i Rozwój Tomasz Garstka. Informacje i umiejętności zdobyte podczas szkolenia będą, zdaniem uczestników, istotną pomocą w codziennej pracy z uczniem na lekcji. Nauczyciele uzyskali praktyczne, trafne przykłady możliwe do zastosowania w pracy z uczniami oraz teoretyczne wiadomości i umiejętności. Szkolenie uznane za bardzo ciekawe i potrzebne uświadomiło, że prowokacja ucznia nie zawsze jest celowa i złośliwa. Dużą wartością spotkania była wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami. Podsumowując, treści przekazane podczas szkolenia wpłyną, zdaniem uczestników, na poprawę relacji interpersonalnych, doskonalenie współpracy oraz lepsze rozumienie problemów uczniów i całej klasy.

Dodaj komentarz