hello world!
Published: 28 kwietnia 2022

Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować? 

W dniach 27 i 28 kwietnia 2022 roku odbyło się kolejne, cieszące się dużym zainteresowaniem szkolenie, poświęcone prowokacyjnym zachowaniom uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie. Szkolenie poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Nauczyciele poznali główne typy zachowań prowokacyjnych. Odpowiedni dobór reakcji do typu prowokacji pozwala zwiększyć efektywność nauczycielskich oddziaływań. Z dużym zainteresowaniem spotkało się przedstawienie neurobiologicznych podstaw zachowań prowokacyjnych. Zdaniem uczestników szkolenie było rzeczowe, zobrazowane przykładami, z bardzo ciekawą formą przekazu. Rzetelna wiedza przekazana w interesujący sposób. W opinii nauczycieli otrzymano odpowiedzi na nurtujące pytania, spotkanie zawierało dużo wiedzy praktycznej — konkretne przykłady zachowań i ewentualne prawidłowe reakcje nauczyciela. Słusznie zauważono, że na co dzień mamy lub możemy w swojej pracy mieć do czynienia z takimi zachowaniami, więc warto uczestniczyć w szkoleniach i dowiedzieć się jak postępować. Przedstawiano konkretne zachowania uczniów i sposoby radzenia sobie z nimi, więc można je wykorzystywać w podobnych sytuacjach, w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i w pełni spełniło oczekiwania uczestników.

Dodaj komentarz