hello world!
Published: 23 października 2016

Jak radzić sobie z prowokacjami uczniowskimi?

W dniu 19 października 2016r. przeprowadziliśmy dla wszystkich chętnych nauczycieli z rady pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach, szkolenie pt. Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować? Podczas szkolenia analizowano przejawy różnych typów prowokacji oraz ich funkcje. W oparciu o przykłady z praktyki scharakteryzowano destrukcyjne sposoby reagowania na prowokacje, jak również omówiono i ćwiczono wypracowane konstruktywne sposoby reagowania na prowokacyjne zachowania uczniów. Uczestnicy uznali szkolenie za bardzo użyteczne, dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: "bardzo dobre szkolenie pod względem merytorycznym", "scenki, ciekawe przykłady z życia", "konkretne rozwiązania, odpowiedzi, ćwiczenia", "wiem jak działać, jak sobie radzić", "bardzo ważne szkolenie", "nabyłam umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach".

Dodaj komentarz