hello world!
Published: 15 maja 2019

Prowokacje uczniowskie – Jak sobie z nimi radzić?

W dniach 15 maja w Szkole Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie i 16 maja 2019 roku w siedzibie Fundacji Wsparcie i Rozwój przy ul. Makuszyńskiego, przeprowadziliśmy szkolenia pt. Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować? Podczas szkoleń analizowano przejawy różnych typów prowokacji oraz ich funkcje. W oparciu o przykłady z praktyki scharakteryzowano destrukcyjne sposoby reagowania na prowokacje, jak również omówiono i ćwiczono wypracowane konstruktywne sposoby reagowania na prowokacyjne zachowania uczniów. Oba szkolenia ocenione zostały jako ciekawe, świetnie przygotowane i bogate merytorycznie. Według uczestników szkolenia zostały bardzo dobrze opracowane i przeprowadzone przez kompetentnego trenera. Nauczyciele uzyskali wiele praktycznych wskazówek i konkretnych pomysłów na rozwiązanie sytuacji prowokacyjnych i trudnych.

Dodaj komentarz