hello world!
Published: 27 września 2022

Prowokacje uczniowskie – Jak sobie z nimi radzić?

W dniach 26 i 27 września 2022 roku przeprowadziliśmy spotkanie dotyczące radzenia sobie z prowokacjami uczniowskimi. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu online to osoby pracujące w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru całej Polski. Szkolenia prowadził psycholog Tomasz Garstka, trener Fundacji Wsparcie i Rozwój. Podczas szkolenia analizowano przejawy różnych typów prowokacji oraz ich funkcje. W oparciu o przykłady z praktyki scharakteryzowano destrukcyjne sposoby reagowania na prowokacje, jak również omówiono i ćwiczono wypracowane konstruktywne sposoby reagowania na prowokacyjne zachowania uczniów. Z dużym zainteresowaniem spotkały się informacje o dojrzewaniu mózgu i związanej z tym konieczności stałego, powtarzalnego trenowania zastosowania zasad zachowania w różnych kontekstach, zamiast prostego wyciągania konsekwencji za łamanie tych zasad. W opinii uczestników otrzymali oni konkretne wiadomości, wskazówki do pracy oraz dowiedzieli się, jakie są sposoby na reagowanie na nieodpowiednie zachowania uczniów. Szkolenie ich zdaniem było merytorycznie, bez zastrzeżeń, inspirujące, zachęcające do myślenia i zmiany nastawienia. Zwrócono uwagę na uporządkowane informacje, przykłady z życia szkoły, możliwość dyskusji i pracy warsztatowej. Uczestnicy zapoznali się z modelami jak interweniować w przypadku prowokacyjnych zachowań co, było w tym szkoleniu dla nich kluczowe. Odbiorcy otrzymali dużo konkretów i przydatnych technik. Przedstawione treści pozwalają ich zdaniem na „złapanie” dystansu, oddzielenie prowokacyjnych zachowań uczniów od siebie, co ułatwia zachowanie spokoju i adekwatną wychowawczą reakcję. Podsumowując, szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione i spełniło oczekiwania uczestników.

Dodaj komentarz