hello world!
Published: 2 grudnia 2016

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego żywienia

23 listopada 2016r. członkini naszego Zespołu Ekspertów wygłosiła wykład w Instytucie Żywności i Żywienia w ramach projektu KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Projekt ten jest współfinansowany przez Rząd Szwajcarii i Polskie Ministerstwo Zdrowia w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, pt. „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.

Dodaj komentarz