hello world!
Published: 22 marca 2018

Praktyka w matematyce, matematyka w praktyce

W dniu 22 marca 2018 roku przeprowadziliśmy szkolenie dla nauczycieli nt.: „Praktyka w matematyce, matematyka w praktyce”. W programie spotkania znalazły się takie treści jak: analiza zadań „praktycznych” występujących w podręcznikach i na egzaminach, projekty geometryczne ukierunkowane na obserwację „figur” wokół nas, projekty arytmetyczne ukierunkowane na obserwację życia codziennego oraz zmiana zadań zwykłych na niezwykłe. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników. Nauczyciele zwrócili uwagę na użyteczność szkolenia i możliwość nabycia nowych umiejętności. Zdaniem uczestników szkolenie podsunęło ciekawe propozycje do pracy oraz dało pomysły zastosowania teorii w praktyce, oraz przedstawiło inny punkt widzenia na podstawę programową i możliwości jej realizacji.

Dodaj komentarz