hello world!
Published: 6 czerwca 2022

Praca z uczniem sprawiającym problemy w szkole

W dniu 6 czerwca 2022 roku trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka poprowadził szkolenie stacjonarne dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu nt. „Praca z uczniem sprawiającym problemy w szkole”. Spotkanie dotyczyło umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz organizowania wsparcia psychologicznego. Organizatorem szkolenia było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Uczestnicy dowiedzieli się o złożonych uwarunkowaniach niepożądanych zachowań, dynamice rozwoju trudności z uczniem, 4 aspektach pracy wychowawczej oraz opartej na dowodach koncepcji profilaktycznych „nasion” (mikroumiejętności i mikroprocedur służących zapobieganiu niepożądanych i destrukcyjnych zachowań). Uczestnicy wysoko ocenili przydatność przedstawionych treści i uznali, że spotkanie w wysokim stopniu spełniło ich oczekiwania.

Dodaj komentarz

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.