hello world!
Published: 6 czerwca 2022

Praca z uczniem sprawiającym problemy w szkole

W dniu 6 czerwca 2022 roku trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka poprowadził szkolenie stacjonarne dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu nt. „Praca z uczniem sprawiającym problemy w szkole”. Spotkanie dotyczyło umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz organizowania wsparcia psychologicznego. Organizatorem szkolenia było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Uczestnicy dowiedzieli się o złożonych uwarunkowaniach niepożądanych zachowań, dynamice rozwoju trudności z uczniem, 4 aspektach pracy wychowawczej oraz opartej na dowodach koncepcji profilaktycznych „nasion” (mikroumiejętności i mikroprocedur służących zapobieganiu niepożądanych i destrukcyjnych zachowań). Uczestnicy wysoko ocenili przydatność przedstawionych treści i uznali, że spotkanie w wysokim stopniu spełniło ich oczekiwania.

Dodaj komentarz