hello world!
Published: 30 września 2021

PORADNIK "PRZYJAZNA I BEZPIECZNA SZKOŁA"

Specjaliści z Fundacji Wsparcie i Rozwój opracowali w ramach projektu „LIDER W EDUKACJI” współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, Poradnik PRZYJAZNA I BEZPIECZNA SZKOŁA. Jest on adresowany do nauczycieli i specjalistów gruzińskich szkół, celem poprawy jakości ich pracy i uczynienia szkoły bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla dzieci i młodzieży. Autorami Poradnika są trenerzy fundacji: dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk oraz Tomasz Garstka. Poradnik powstał w języku polskim i gruzińskim i był odpowiedzią na aktualne potrzeby strony gruzińskiej. Zawiera on praktyczne porady dla nauczycieli. Autorzy Poradnika podzielili się przydatną wiedzą, opierającą się na wynikach badań naukowych oraz doświadczeniem czerpanym z pracy, dotyczącymi trzech zagadnień: • sytuacji kryzysowych, dotykającym środowiska szkolnego i podstaw profesjonalnej interwencji w takich sytuacjach, • wypalenia zawodowego nauczycieli i skutecznej profilaktyki w tym zakresie, • tworzenie przyjaznego środowiska pracy w szkole, opierającego się na współpracy nauczycieli, przez co szkoła staje się bezpiecznym miejscem dla uczniów. Poradnik został przyjęty entuzjastycznie. Napływają do nas informacje z Gruzji o jego użyteczności w pracy oraz postulaty, by każdemu projektowi towarzyszyła tego rodzaju publikacja.

Dodaj komentarz