hello world!
Published: 28 grudnia 2016

Nasze działania w grudniu

Grudzień był dla nas bardzo pracowity. W dniach 6 i 13 grudnia zorganizowaliśmy szkolenie nt. Zespołu Aspergera - rozpoznawania potrzeb i planowania pracy. Uczestnicy szkolenia zdobyli wiele praktycznych wskazówek i uznali spotkanie za  znacznie wpływające na podniesienie jakości pracy szkoły. Dnia 13 grudnia przeprowadziliśmy warsztaty dla uczniów i szkolenie dotyczące konstruktywnych metod radzenia sobie z trudnymi emocjami w Zespole Szkół w Pułtusku. Na spotkaniu nauczyciele poznali popularne mity dotyczące sposobów radzenia sobie z emocjami i pomocy w tym zakresie. Omówiono zasady i treści psychoedukacji dotyczącej życia emocjonalnego oraz sposoby rozwijania kompetencji emocjonalnych. Również w  grudniu wzięliśmy udział czynny w konferencji zatytułowanej „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa  w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanej w ramach projektu KIK/34. Projekt jest współfinansowany przez Rząd Szwajcarii i Polskie Ministerstwo Zdrowia w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem projektu jest wdrażanie  zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej  u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i w konsekwencji – zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom  przewlekłym.

Dodaj komentarz