hello world!
Published: 13 kwietnia 2017

Narzędzia coachingowe w pracy szkoły

W dniu 6 kwietnia 2017r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, przeprowadziliśmy szkolenie dla odbiorców indywidualnych dotyczące wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy szkoły. Szkolenie dało możliwość poznania idei, zasad i narzędzi charakterystycznych dla coachingu, wspierających dyrektora i nauczyciela w codziennej pracy. Podczas spotkania uczestnicy poznali ważne elementy pracy coachingowej, takie jak: umiejętność zadawania pytań, zamianę problemu na cel, pracę z zasobami człowieka, szukanie różnych rozwiązań. Zdaniem nauczycieli szkolenie pozwala lepiej rozumieć innych ludzi, a treści przekazane podczas spotkania mogą wpłynąć na rozwijanie relacji interpersonalnych w szkole.

Dodaj komentarz