hello world!
Published: 30 października 2017

Myślenie krytyczne

Dnia 23 października 2017r. przeprowadziliśmy szkolenie nt. „Jak uczyć dzieci krytycznego myślenia?”. Myślenie krytyczne jest niezbędnym narzędziem dociekań. Jest wyzwalającą siłą w edukacji i potężnym zasobem w życiu osobistym i obywatelskim. Uczestnicy poznali m.in. kompetencje krytycznego myślenia wg P.G. Zimbardo oraz 4 domeny kreatywności wg Jana Fazlagića. Uczestnicy uznali szkolenie za użyteczne, dające możliwość poznania nowych i poszerzenia dotychczasowych wiadomości i umiejętności. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli dotyczące szkolenia: „Należy stymulować uczniów i ich rodziców do wyciągania zasadnych wniosków i umiejętnie argumentować”, „Wskazana jest duża liczba zadawanych pytań”, „Treści szkolenia pomocne w takim prowadzeniu lekcji, aby była ona bardziej efektywna”, „Dużo ciekawostek i sposobów dyskusji”, „Nowe metody do wykorzystania na lekcji”, „Umiejętność zadawania stosownych pytań i wyszukiwania różnych odpowiedzi”, „Wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z uczniem, poszukiwanie i analizowanie twierdzeń”, „Profesjonalizm i ogromna wiedza prowadzącego”.

Dodaj komentarz