hello world!
Published: 5 marca 2017

Mobbing w miejscu pracy

W dniach 15 i 22 lutego 2017r. przeprowadziliśmy szkolenie, pt. " Mobbing w miejscu pracy - rozumienie mechanizmów, zapobieganie i interwencja". Przeznaczone było ono specjalnie  dla osób pracujących w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im Komisji Edukacji Narodowej. PBW jest partnerem naszej Fundacji. Podczas szkolenia zostały omówione m.in. przejawy i fazy mobbingu, koszty mobbingu (osoba, instytucja, społeczeństwo), przepisy prawa (ochrona przed mobbingiem) oraz antymobbingowa współpraca w zespole. Uczestnicy uznali szkolenie za użyteczne, dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Poznałam nowe treści, przepisy prawne, sposoby radzenia sobie”, „Wiem jak rozpoznać mobbing”, „Szkolenie dodaje wsparcia osobom zastraszonym, nie są same ze swoimi przeżyciami”, „Dowiedziałam się dużo nowych informacji o mobbingu”, „Użyteczne szkolenie, ponieważ można społecznie interweniować przeciw mobbingowi w pracy”, „Dowiedziałem się jak się bronić przed mobbingiem”, „Możliwość polepszenia wzajemnych kontaktów w pracy i poza”, „Szkolenie pozwoli mi bardziej efektywnie dostosować swoje zachowanie do odpowiednich sytuacji’, „Takie szkolenia powinny być przeprowadzone we wszystkich instytucjach”, „Łatwiej rozpoznać mobbing i unikać sytuacji prowadzących do aktów mobbingu”, „Dzięki szkoleniu wzrosła świadomość uczestników jak nie stosować mobbingu, ale również jak się przed nim bronić i jak pomóc innym, którzy są mobbingowani”, „Wiem jak zachować się wobec stosowania mobbingu”, „Kiedy pojawią się sytuacje mobbingowe będę potrafiła interweniować, a także zapobiegać i wszystko po to, żeby utrzymać prawidłowe relacje, które przekładają się na jakość pracy”, „Udział w szkoleniu pomoże mi zachować właściwe relacje w pracy”.

Dodaj komentarz