hello world!
Published: 19 marca 2018

Metoda projektu edukacyjnego gr. I

Dnia 19 marca 2018 roku zorganizowaliśmy w jednej z warszawskich szkół podstawowych szkolenie dotyczące metody projektu. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele klas IV-VII. Zajęcia odbywały się w formie warsztatowej. Praca w grupach była podstawą formą realizacji treści przekazywanych podczas szkolenia. W programie znalazły się elementy dotyczące: projektu edukacyjnego i jego cech,  przykładowych tematów projektów społeczno-obywatelskich, istoty projektów edukacyjnych i etapów realizacji projektu oraz korzyści ze stosowania tej metody. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników.

Dodaj komentarz