hello world!
Published: 26 marca 2018

Metoda projektu edukacyjnego gr. II

Dnia 26 marca 2018 roku przeprowadziliśmy kolejne szkolenie w  Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie dotyczące metody projektu. Uczestnikami szkolenia byli ponownie nauczyciele klas IV-VII (gr. II). Zajęcia odbywały się w formie warsztatowej. Praca w grupach była podstawą formą realizacji treści przekazywanych podczas szkolenia. W programie znalazły się elementy dotyczące: projektu edukacyjnego i jego cech,  przykładowych tematów projektów społeczno-obywatelskich, istoty projektów edukacyjnych i etapów realizacji projektu oraz korzyści ze stosowania tej metody. Szkolenie ponownie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników.

Dodaj komentarz