hello world!
Published: 30 października 2017

Metoda projektów w edukacji wczesnoszkolnej

W dniu 23 października 2017r. przeprowadziliśmy szkolenie pt. „Metoda projektów w edukacji wczesnoszkolnej”. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności pracy metodą projektu. Uczestnicy poznali ogólną charakterystykę metody projektów, rodzaje projektów oraz nabyli umiejętność budowania poszczególnych jej etapów. Jednocześnie mieli możliwość poznania przykładów dobrej praktyki. Uczestnicy uznali szkolenie za bardzo użyteczne, dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Wiadomości i umiejętności wykorzystam w swojej pracy z dziećmi”, „Praktyczne poznanie etapów projektu”, „Bardzo praktyczne rozwiązania”, „Prowadząca bardzo dobrze przygotowana”, „Warto pracować metodą projektu”. „Aktywizacja nauczycieli do innej formy pracy w klasie”.

Dodaj komentarz