hello world!
Published: 6 lutego 2021

Ludzie w sytuacjach problemowych i kryzysowych

Dnia 6 lutego 2021 roku Prezes Fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie na KURSIE KWALIFIKACYJNYM Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ nt  „Ludzie w sytuacjach problemowych i kryzysowych. Organizatorem szkolenia było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przyszli dyrektorzy zdobyli informacje wyjaśniające, czym jest sytuacja trudna, a kiedy pojawia się widmo kryzysu. Dowiedzieli się, jak ludzie reagują na kryzys w tym, jakich zachowań możemy spodziewać się po swoich uczniach. Nie obyło się bez nawiązania do obecnej sytuacji epidemiologicznej i zagrożeń wywołanych lękiem, izolacją i nauka zdalną. Wspomniano o tym, że obecny kryzys środowiskowy (pandemia COVID-19) może doprowadzić do dezintegracji tożsamości, koncepcji własnej osoby i otaczającego świata oraz utraty dotychczasowego sensu życia. Z tych powodów zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych staje się kluczowe. 

Dodaj komentarz