hello world!
Published: 22 stycznia 2022

Ludzie w sytuacjach problemowych i kryzysowych

W dniu 22 stycznia 2022 roku Prezes Fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie na KURSIE KWALIFIKACYJNYM Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ nt. „Ludzie w sytuacjach problemowych i kryzysowych”. Spotkanie dotyczyło rozwiązywania problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. Organizatorem szkolenia było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przyszli dyrektorzy zdobyli informacje wyjaśniające czym jest sytuacja trudna, a kiedy pojawia się widmo kryzysu. Dowiedzieli się, jak ludzie reagują na kryzys w tym, jakich zachowań mogą spodziewać się po swoich uczniach. Nie obyło się bez nawiązania do obecnej sytuacji epidemiologicznej i zagrożeń wywołanych lękiem, izolacją i nauka zdalną. Przyszli dyrektorzy analizowali przykładowe sytuacje kryzysowe, tworzyli procedury i poznawali zasady efektywnego zarządzania. Szkolenie w dużym stopniu spełniło oczekiwania uczestników.

Dodaj komentarz