hello world!
Published: 30 sierpnia 2021

LIDER W EDUKACJI – PODSUMOWANIE PROJEKTU

W dniach 28 i 29 sierpnia 2021 roku odbyło się dwudniowe podsumowanie projektu „LIDER W EDUKACJI” współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Spotkanie ze względu na obecną sytuację pandemiczną odbyło się w formie online. Pierwszego dnia zorganizowano konferencję z udziałem wszystkich przeszkolonych LIDERÓW W EDUKACJI oraz organizacji pozarządowych, przedstawicieli władz państwowych i mediów. Wykłady podsumowujące w formie online wygłosiły cztery osoby z Fundacji Wsparcie i Rozwój. Tematyka wykładów: Zastosowanie ewaluacji w rozwoju zawodowym nauczyciela (trener Fundacji dr Renata Stoczkowska); Kierunki rozwoju współczesnej edukacji (trener Fundacji Dorota Jasińska); Wykorzystanie aplikacji chmurowych w nowoczesnej edukacji (wiceprezes Fundacji Paweł Jurczyk); Psycholog, doradca zawodowy, pedagog – rola współczesnego nauczyciela (prezes Fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk). Po konferencji przeszkoleni LIDERZY W EDUKACJI uczestniczyli w grupach wsparcia, które były prowadzone przez trenera Fundacji, a zarazem Prezesa Zarządu — dr Katarzynę Pankowską-Jurczyk. Podczas spotkania członkowie grup podzielili się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami z przeprowadzonych szkoleń oraz zostali poproszeni o przekazanie informacji dotyczących potrzeb, oraz oczekiwań nauczycieli w kontekście planowania dalszych, wspólnych działań. Drugiego dnia dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła 7-godzinne szkolenie online nt.: Jak pomóc sobie i uczniom w obecnej sytuacji kryzysowej, program spotkania był odpowiedzią na aktualne potrzeby nauczycieli związane z obecną sytuacją pandemiczną. Wykłady i szkolenie spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców.

Dodaj komentarz