hello world!
Published: 23 maja 2021

LIDER W EDUKACJI (cz. I)

W dniach 22 i 23 maja 2021 roku zorganizowano pierwsze szkolenia online w ramach działania „LIDER W EDUKACJI”, projektu współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Projekt ten realizowany jest przy współpracy z Georgian Coalition for Education (EFA), organizacji działającej na terenie Gruzji. Celem projektu jest przekazanie doświadczeń polskich specjalistów dla pedagogów z Gruzji w zakresie budowania profesjonalnego wizerunku nauczyciela i tworzenia przyjaznego środowiska w miejscu pracy. W podanym wyżej terminie odbyła się pierwsza część szkoleń dotyczących autoprezentacji i wykorzystywania narzędzi coachingowych w pracy szkoły. Pierwsze szkolenie – "Autoprezentacja i zarządzanie wizerunkiem" poruszało takie tematy jak: budowanie pozytywnego pierwszego wrażenia; rola mowy ciała w autoprezentacji, właściwe operowanie głosem; stres i trema w wystąpieniach – sposoby ich kontrolowania i minimalizowania oraz jakie korzyści przynosi profesjonalna autoprezentacja. Kolejne szkolenie dotyczyło "Coachingu w szkole, czyli pozytywnego i twórczego podejścia do siebie, pracy i ucznia". Poruszono takie m.in. treści jak: budowanie zdrowych relacji w szkole z wykorzystaniem ducha coachingu (proaktywność, kreatywność, pozytywne założenia); stawianie pytań jako sposób oddziaływania na ucznia oraz umiejętności prowadzenia rozmowy coachingowej z nauczycielem, uczniem, rodzicem. Szkolenia poprowadziły trenerki Fundacji Wsparcie i Rozwój – dr Renata Stoczkowska i Dorota Jasińska. Drugą część spotkania dotyczącego wyżej omawianych tematów przeprowadzono w dniach 19 i 20 czerwca 2021 roku.

Dodaj komentarz