hello world!
Published: 6 czerwca 2021

LIDER W EDUKACJI (cz. II)

W dniach 5 i 6 czerwca 2021 roku zorganizowano kolejne szkolenia online w ramach działania „LIDER W EDUKACJI”, projektu współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Przypominamy, że projekt ten realizujemy przy współpracy z Georgian Coalition for Education (EFA), organizacji działającej na terenie Gruzji, a jego celem jest przekazanie polskich doświadczeń w zakresie budowania profesjonalnego wizerunku nauczyciela i tworzenia przyjaznego środowiska w miejscu pracy. W podanym wyżej terminie odbyły się szkolenia dotyczące wzmacniania i rozwijania potencjału nauczyciela oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu i budowaniu autorytetu. Pierwsze szkolenie – Wzmacnianie i rozwijanie potencjału nauczyciela. Kształtowanie asertywnych postaw, poruszało takie tematy jak: identyfikacja własnych zasobów zewnętrznych i wewnętrznych; wzmacnianie potencjału osobistego poprzez pracę na zasobach oraz analizy własnych zasobów w kontekście bycia asertywnym i umiejętności budowania współpracy. Kolejne szkolenie dotyczyło tematu – Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu i jak budować autorytet nauczyciela w relacjach z uczniami. Wśród poruszanych treści znalazły się takie elementy jak: teoria wypalenia zawodowego; identyfikacja stresorów w pracy zawodowej; wsparcie emocjonalne i merytoryczne w pracy kadry nauczycielskiej; postawa autorytetu (otwierająca vs ujarzmiająca) w relacjach z uczniami oraz budowanie autorytetu w różnych sytuacjach trudnych. Szkolenia poprowadzili Prezes Zarządu Fundacji Wsparcie i Rozwój dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk i trener fundacji Tomasz Garstka. Drugą część spotkania dotyczącego wyżej omawianych tematów przeprowadzono w dniach 26 i 27 czerwca 2021 roku.

Dodaj komentarz