hello world!
Published: 7 marca 2020

Kształtowanie umiejętności społecznych

W dniu 7 marca 2020 roku przeprowadziliśmy kolejne spotkanie z grupą nauczycieli dotyczące autyzmu, Zespołu Aspergera. Szkolenie dotyczyło Kształtowania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży. Zajęcia poprowadzone były w niewielkiej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowano konkretne przypadki i znaleziono potencjalne, możliwe rozwiązania. Zdaniem uczestników zajęcia przeprowadzone zostały w bardzo ciekawy sposób z wykorzystaniem aktywnej formy, wprowadzając atmosferę szacunku i swobodnej wypowiedzi. Nauczyciele zwrócili uwagę na to, że treści zostały przekazane w sposób jasny, konkretny a omawiane rozwiązania problemów zostały poparte przez prowadzącego odpowiednimi przykładami. Uczestnicy mieli możliwość udziału w ciekawych ćwiczeniach, zdobywając kolejne pomysły na zabawę i pracę z dziećmi. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych i nabycia nowych umiejętności.

Dodaj komentarz