hello world!
Published: 13 grudnia 2018

Kształtowanie umiejętności społecznych – Autyzm, Zespół Aspergera

Dnia 13 grudnia 2018r. przeprowadziliśmy kolejne spotkanie z grupą nauczycieli w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej. Szkolenie dotyczyło Kształtowania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera. Zajęcia poprowadzone były w niewielkiej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowano konkretne przypadki i znaleziono potencjalne, możliwe rozwiązania. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach i napisania przykładowego scenariusza zajęć. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników, nauczyciele wysoko ocenili przydatność przedstawionych treści. Przykładowe wypowiedzi „Szkolenie pozwoliło mi wyjaśnić – spojrzeć inaczej na dziecko”, „Świetne życiowe przykłady, a nie tylko sama teoria”, „Bardzo dużo praktycznych ćwiczeń, przykładów”, „Konkretne tematy, a nie tylko ogólne informacje”, „Dużo praktycznych rad, wskazówek do pracy z dziećmi autystycznymi”, „Rewelacyjne ćwiczenia, doświadczenia”.

Dodaj komentarz