hello world!
Published: 5 grudnia 2019

Kształtowania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera

W dniu 5 grudnia 2019 roku przeprowadziliśmy spotkanie z grupą nauczycieli w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej. Szkolenie po raz kolejny dotyczyło Kształtowania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera. Zajęcia poprowadzone były w niewielkiej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowano konkretne przypadki i znaleziono potencjalne, możliwe rozwiązania. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach i napisania przykładowego scenariusza zajęć. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych i nabycia nowych umiejętności. Uczestnicy szkolenia zauważyli, że przekazane treści pomogą im w rozwiązywaniu problemów, które mogą mieć dzieci z Aspergerem. Wskazali na szereg praktycznych porad i pomysłów na zabawy szkoleniowe z dziećmi oraz na możliwość zrozumienia zachowań i odbierania świata przez dzieci z Aspergerem, a także uzmysłowienie podstawowych prawd, o których zapominamy na co dzień.

Dodaj komentarz