hello world!
Published: 28 września 2017

Konstruowanie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

W dniu 14 września 2017r. przeprowadziliśmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, szkolenie dotyczące Konstruowania programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. Prawo wskazuje „wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe U. z 2017 r. poz. 59). Efektem tego jest połączenie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument zawierający treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Uczestnicy uznali szkolenia za użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych umiejętności i wiedzy. Szkolenie zdaniem nauczycieli dało konkretne narzędzie do tworzenia programu, pomoc w jego pisaniu. Uczestnicy otrzymali konkretną pomoc i wiele praktycznych przykładów. Szkolenie zawierało dużo treści szczegółowych, które usystematyzowały i uporządkowały informacje dotyczące tworzenia i realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły .

Dodaj komentarz