hello world!
Published: 3 kwietnia 2020

KONGRES DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ TRENERÓW SPORTOWYCH

W dniu 3 kwietnia 2020 roku Prezes Zarządu fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk wzięła udział w organizowanym przez Forum Media Polska, redakcji czasopisma „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, KONGRESIE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ TRENERÓW SPORTOWYCH. Było to ogólnopolskie wydarzenie adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich etapów nauczania, trenerów sportowych dzieci i młodzieży, rodziców trenujących dzieci, dyrektorów szkół i stowarzyszeń nauczycieli. Kongres odbył się w formie online. Wykłady i warsztaty poprowadzili uznani eksperci-praktycy – najlepsi nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy oraz psycholodzy sportu. Prelegenci na przykładach z własnego doświadczenia zaprezentowali, w jaki sposób poradzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas zajęć, jak się komunikować, aby zbudować autorytet oraz jak motywować współczesne dzieci i młodzież. Dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk wygłosiła obszerną prelekcję „Przeszkody w realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego” oraz dwa krótkie wykłady: „Wypadki na lekcjach wf” oraz „Jak zdobywać dotacje na sport w szkole”.

Dodaj komentarz