hello world!
Published: 26 stycznia 2016

Komunikacja nauczyciel - rodzic

22 stycznia 2016r. zorganizowaliśmy szkolenie nt: „Efektywne techniki komunikowania się nauczyciel – rodzic”. Spotkanie skierowane było do nauczycieli przedszkola. Na szkoleniu obecnych było 13 nauczycieli. Uczestnicy mieli okazję odegrać przykładowe scenki rozmów z rodzicami i zastosować poznane techniki komunikacji interpersonalnej. Poszerzyli wiedzę i umiejętności na temat budowania dobrych relacji. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności . Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: "Poznanie zwrotów, które ułatwiają prowadzenie rozmów z rodzicami", "Odbyte szkolenie pozwoli na bardziej komfortowe prowadzenie rozmów", "Jest wiele sytuacji, w których wiedza zdobyta na szkoleniu jest użyteczna", "Nauczyłam się prowadzenia rozmowy", "Podane zostały konkretne sformułowania do wykorzystania w rozmowie z rodzicami", "Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu ułatwią kontakty z rodzicami", "Szkolenie wpłynie na lepsze relacje z rodzicami".

Dodaj komentarz