hello world!
Published: 10 listopada 2015

Komunikacja nauczyciel – rodzic

4 listopada 2015r. mieliśmy możliwość przeprowadzenia kolejnego spotkania nt: „Efektywne techniki komunikowania się nauczyciel – rodzic”. Szkolenie skierowane było głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Na szkoleniu obecnych było 46 nauczycieli. Uczestnicy mieli okazję przećwiczyć przykładowe scenki rozmów z rodzicami i zastosować poznane techniki komunikacji interpersonalnej. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności . Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Po szkoleniu będę mniej stresowała się przed rozmowami z rodzicami, będę bardziej pewna”, „Szkolenie umożliwiło przypomnienie sposobów komunikacji z rodzicami”, „Szkolenie będzie pomocne w kontaktach z trudnymi rodzicami”, „Nieświadomy nauczyciel bardzo potrzebuje przykładów zachowań rodziców i rozwiązań jak sobie z nimi radzić”, „Poznane techniki pozwolą mi lepiej komunikować się z rodzicem trudnym, roszczeniowym”, „Szkolenie wpłynie na poprawę komunikacji pomiędzy mną a rodzicami”, „Wykorzystam techniki i sposoby komunikacji w mojej pracy, łatwiej będzie mi rozmawiać z rodzicami, będę bardziej wyrozumiała”, „Wiadomości zdobyte w czasie szkolenia będą przydatne w pracy, w kontaktach rodzic – nauczyciel”, „Szkolenie da mi większą pewność siebie w różnych sytuacjach trudnych”, „Kształtowanie dobrych postaw i relacji”, „Szkolenie pokazało w jaki sposób powinno się prowadzić rozmowę z rodzicami”, „Bardzo dobry kontakt, jasność przekazywanych treści, przykłady, scenki”, „Szkolenie było ciekawe i przydatne w pracy, w kontaktach z rodzicami”.

Dodaj komentarz