hello world!
Published: 20 maja 2021

Komunikacja i budowanie dobrych relacji

W dniach 10, 17, 20 i 27 maja 2021 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła zajęcia z uczniami oraz ich rodzicami, a także nauczycielami ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mrokowie. W pierwszej kolejności poprowadzono diagnozujące spotkanie z uczniami, następnie zorganizowano indywidualne spotkania z wybranymi rodzicami, podczas których poruszono tematy potrzeb i oczekiwań młodych ludzi oraz możliwości ich realizowania z zachowaniem zasad szacunku i akceptacji. Kolejnego dnia zorganizowano wykład online dla rodziców „Jak budować dobre relacje ze swoim dzieckiem. Jak budować dialog w sytuacjach trudnych i unikać konfliktów”, a następnie szkolenie dla nauczycieli – „Trudne zachowania uczniów - Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak reagować?”. Zorganizowane spotkania indywidualne i grupowe spełniły oczekiwania odbiorców.

Dodaj komentarz