hello world!
Published: 21 stycznia 2016

Komentarz na temat negatywnych zachowań kibiców

Nasz Ekspert Tomasz Garstka udzielił komentarza TV Polsat dotyczącego faktu dotkliwego pobicia przez grupę nieletniego kibica innej drużyny piłkarskiej. Wskazał na mechanizmy psychospołeczne, które mogą wyjaśniać tak niebezpieczne zachowania: uleganie wpływom grupy własnej, postrzeganie kibiców innej drużyny jako "obcych", deindywiduację i uprzedmiotowienie ofiary, anonimowość jednostek w grupie i poczucie bezkarności sprawców.

Dodaj komentarz