hello world!
Published: 28 września 2021

Klasa jako grupa

W dniach 27 i 28 września 2021 roku przeprowadziliśmy szkolenie online na temat „Klasa jako grupa”. Spotkanie poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Nauczyciele wykazali duże zainteresowanie tematem i proponowanymi rozwiązaniami. Na szkoleniu uczestnicy poznali naukową argumentację przeciw popularnemu mitowi uniwersalnych faz rozwoju klasy jako grupy i zgłębili rzeczywiste procesy w niej zachodzące. Dowiedzieli się też, w jaki sposób nauczyciel może być dla uczniów autorytetem budzącym uznanie i szacunek, a nie lęk oraz w jaki sposób najlepiej kontaktować się z młodymi ludźmi. Szkolenie pozwoliło nauczycielom zrozumieć mechanizmy rządzące grupą i dzięki temu lepiej nimi zarządzać, bez popadania w złudzenie efektywności utrzymywania dyscypliny wyłącznie poprzez kontrolę. Szkolenie zdaniem uczestników pokazało dynamikę rozwoju i funkcjonowania grupy potwierdzoną badaniami empirycznymi. Było ciekawe i dostarczyło dużo informacji o zasadach działania grup klasowych i wpływie na nie różnych czynników. Uczestnicy uzyskali konkretne rozwiązania i wiedzę, które będą wykorzystywać w swojej pracy. Poznali bardzo dużo ciekawych pomysłów na zorganizowanie zespołu klasowego. Zdaniem nauczycieli na szkoleniu omówiono konkretne problemy wychowawcze i uzyskano informację jak najlepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Dodaj komentarz