hello world!
Published: 26 marca 2018

Kijów (Ukraina) – Relacja podsumowująca

 

Szkolenia przeprowadzone w Kijowie spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców i organizatorów. Udział w tym działaniu edukacyjnym i współpraca z Асоціації МВГО «Соціальний захист» jest dla nas zaszczytem i powodem do dumy. Cieszymy się, że wspólne działania będą mogły przyczynić się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i ich rodziców na Ukrainie. Nauczyciele dzięki dobremu przygotowaniu merytorycznemu i doskonaleniu umiejętności praktycznych będą lepiej przygotowani do niesienia pomocy i bycia profesjonalnym wsparciem. Potwierdziły to wywiady przeprowadzone z organizatorami, trenerami oraz uczestnikami spotkań. Mamy nadzieję, że podpisane porozumienie będzie początkiem dobrej i wzajemnie korzystnej dla obu organizacji współpracy.

Dodaj komentarz